Google Driver Direct Download Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp tạo link download trực tiếp từ link Google Drive
Nhập link như sau https://drive.google.com/file/d/XXX-ID-XX/view?usp=sharing vào ô Google Driver Share link và nhấn Enter
Phần mềm sẽ tạo cho bạn một Link tải trực tiếp (Google Driver Direct Download Link).

Bình luận Facebook